Piotr Sikorski

Piotr Sikorski

Warszawa, 30 października 2017 r.

Rozkaz L.16/2017

Za nami jeden z aktywniejszych miesięcy w ostatnim czasie. W październiku udało się przeprowadzić przedsięwzięcia, które uświetniły X-lecie nadania naszemu Hufcowi imienia Wigierczyków.

W organizowanych imprezach wzięło udział blisko 300 osób. To był doskonały czas do tego, aby pokazać, że praca z Bohaterem Hufca może być ciekawa i inspirująca, a wartości jakie się za nim kryją wpływają na rozwój naszych podopiecznych. Każdy z uczestników przedsięwzięć zorganizowanych w ramach obchodów X-lecia nadania Hufcowi imienia Wigierczyków otrzymał plakietkę Hufca – symbol, który mam nadzieję będzie łączył północno-praskie harcerstwo.

Pamiętajmy wszyscy, że praca z Bohaterem sprzyja realizowaniu ideałów ZHP, a zwłaszcza podtrzymywaniu ciągłości kultury i tradycji narodowych oraz tradycji i dorobku harcerstwa. Przyjęte imię umożliwia wychowawcze oddziaływanie przykładu osobowego bohaterów zgodnie z celami statutowymi ZHP.

Kończąc, dziękuję wszystkim instruktorom, którzy zaangażowali się w organizację obchodów, w szczególności:

¾     phm. Bartoszowi Romaniukowi – Szefowi zespołu,

¾     hm. Michałowi Cyrkunowiczowi – Członek zespołu ds. organizacji Zbiórki polowej,

¾     pwd. Paulinie Siwek – Członkini zespołu ds. organizacji Zbiórki polowej,

¾     Pawłowi Możdżyńskiemu – Członek zespołu ds. organizacji Zbiórki polowej,

¾     hm. Michałowi Góreckiemu – Członek zespołu ds. organizacji Konferencji instruktorskiej oraz wyprawy dla kadry Hufca,

¾     phm. Rafałowi Suchockiemu - Członek zespołu ds. organizacji Konferencji instruktorskiej oraz wyprawy dla kadry Hufca,

¾     phm. Jackowi Wawrzyńcowi Wojszko – Kołodyńskiemu - Członek zespołu ds. organizacji Rajdu rowerowego,

¾     pwd. Alicji Lewandowskiej – instruktorce zaangażowanej w organizację Rajdu rowerowego.         

Bez Waszego zaangażowania przygotowanie obchodów byłoby niemożliwe?

1.       Zarządzenia i informacje

1.1.       Informuję o podjęciu przez Komendę Hufca Uchwały w sprawie dodatkowej składki członkowskiej dla przedsięwzięcia hufcowego, tj. Wigierskiego Rajdu Rowerowego organizowanej w dniu 21 października 2017 r. (Uchwała stanowi Załącznik nr 1 do rozkazu).

1.2.       Informuję o podjęciu przez Komendę Hufca Uchwały w sprawie Regulaminu dotyczącego Plakietki Hufca (Uchwała stanowi Załącznik nr 2 do rozkazu).

2.       Hufiec

2.1.    Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1.   Zwalniam z funkcji Członka Kapituły Hufca phm. Weronikę Szatkowską.

2.1.2.    Rozwiązuję zespół ds. organizacji obchodów X-lecia nadania Hufcowi imienia Wigierczyków w składzie:

¾     phm.. Bartosz Romaniuk – Szef zespołu,

¾     hm. Michał Cyrkunowicz – Członek zespołu ds. organizacji Zbiórki polowej,

¾     pwd. Paulina Siwek – Członek zespołu ds. organizacji Zbiórki polowej,

¾     Paweł Możdżyński – Członek zespołu ds. organizacji Zbiórki polowej,

¾     hm. Michał Górecki – Członek zespołu ds. organizacji Konferencji instruktorskiej oraz wyprawy dla kadry Hufca,

¾     phm. Rafał Suchocki - Członek zespołu ds. organizacji Konferencji instruktorskiej oraz wyprawy dla kadry Hufca,

¾     phm. Jacek Wawrzyniec Wojszko – Kołodyński - Członek zespołu ds. organizacji Rajdu rowerowego.

2.2.    Mianowania w komendzie hufca

2.2.1.    Mianuję z dniem 30 października 2017 r. phm. Bartosza Romaniuka Namiestnikiem Namiestnictwa Harcerskiego „Granaty”.

2.3.    Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1.    Powołuję z dniem 30 października 2017 r. Sztab Warsztatów instruktorskich dla RSZ Harcerstwo, które odbędą się w terminie 3-5 listopada 2017 r. na Białorusi i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

¾     hm. Katarzyna Rytko – szef Warsztatów (SOKK 222/2017),

¾     hm. Michał Cyrkunowicz – członek,

¾     phm. Bartosz Romaniuk – członek.

3.       Gromady, drużyny

3.2.    Zmiany organizacyjne

3.2.1.    Rozwiązuję 205 Warszawską Drużynę Harcerzy Starszych „Adelante”.

            Na prośbę Drużynowej informuję, o możliwości przejścia harcerek i harcerzy z 205 WDHS „Adelante” do 73 WDH „Sensorium”.

3.2.2.    Rozwiązuję Hufcowy Harcerski Klub Specjalnościowy Harcerskiej Służby Zabezpieczenia „Revers”.

3.3.    Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1.    Zwalniam z funkcji drużynowej 205 Warszawskiej Drużyny Harcerzy Starszych „Adelante” phm. Martę Łopacińską HO.

            Dziękuję Ci Marto za lata służby na tej funkcji. Wierzę, że przerwa pozwoli Ci na ponowne zebranie sił i kontynuowanie pracy instruktorskiej na wysokim poziomie, do którego nas przyzwyczaiłaś.

3.3.2.    Zwalniam z funkcji Szefa Hufcowego Harcerskiego Klubu Specjalnościowego Harcerskiej Służby Zabezpieczenia „Revers” pwd. Jakuba Żychowicza HR.

3.3.3.    Zwalniam z funkcji Szefa Wyszkolenia Specjalnościowego Hufcowego Harcerskiego Klubu Specjalnościowego Harcerskiej Służby Zabezpieczenia „Revers” pwd. Piotra Murawskiego HR.

8.       Zaliczenie służby instruktorskiej

8.1.    Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2016/2017 następującym druhnom i druhom:

Stopień Nazwisko Imię
pwd. Barcz Aleksandra
hm. Borzecka Paulina
phm. Borzecki Mariusz
hm. Borzecki Robert
pwd. Celińska Sylwia
hm. Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
hm. Chwiłoc-Fiłoc Izabella
hm. Cyrkunowicz Michał
hm. Dąbrowska (z d. Potapowicz) Magdalena
pwd. Dziewit Przemysław
hm. Górecki Michał
pwd. Jaczyńska Paulina
phm. Jaskółowski Piotr
phm. Kabala (z d. Hawryluk) Patrycja
phm. Karaśkiewicz Barbara
pwd. Karwowski Michał
phm. Kazem-Bek Michał
phm. Kierzkowska Agnieszka
hm. Knyż Urszula
pwd. Krzemińska (z d. Truszczyńska)  Paulina
hm. Kunicka Agata
pwd. Kunicka Karolina
hm. Kunicki Sławomir
hm. Kunowska Agata
hm. Kunowski Jędrzej
pwd. Lewandowska Alicja
pwd. Łacińska (z d. Skrzypińska) Emilia
pwd. Ładno (z d.Kunicka) Justyna
phm. Łopacińska Marta
hm. Małkowska (z d. Kunicka) Sylwia
phm. Mędrzycka Magdalena
hm. Michalak (z d. Bawolik) Magdalena
phm. Miłko Marcin
hm. Miłko Tomasz
pwd. Miszewski Bartosz
pwd. Morawska Martyna
phm. Murawska Katarzyna
pwd. Murdza (z d. Szynkiel) Barbara
hm. Najberg Krzysztof
pwd. Nasiadko Ewelina
hm. Nasiadko Piotr
hm. Oszczak Zbigniew
phm. Owczarek Aleksandra
hm. Pietrusiewicz Witold
hm. Postek Sławomir
hm. Prokop Mirosław
pwd. Ramus Maria
phm. Romaniuk Bartosz
phm. Sendecka Elżbieta
hm. Sidor Ewa
pwd. Sikorski Piotr
pwd. Siwek Paulina
pwd. Skorupski Adam
pwd. Sobczyński Tomasz
pwd. Stryjeński Karol
phm. Suchocki Rafał
pwd. Suchocka Maria
phm. Szatkowska Weronika
pwd. Szlaski Paweł
phm. Świętochowska Magdalena
phm. Tarkowska (z d. Andrasiak) Dorota
pwd. Tomszys Ewa
pwd. Tracz Maciej
pwd. Waniek Zuzanna
pwd. Waszkiewicz Grzegorz
phm. Wesołowska Kamila
pwd. Wnuk Mateusz
phm. Wojszko Kołodyński Wawrzyniec
pwd. Wyszomierska Weronika
pwd. Zalewska Iwona
pwd. Zdzieborska (z d. Kłos) Justyna
pwd. Żmijewski Łukasz
pwd. Żychowicz Jakub

12.     Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1.     Udzielam pochwały osobom zaangażowanym w przygotowania przedsięwzięć związanych z obchodami X-lecia nadania Hufcowi imienia Wigierczyków, w szczególności:

¾     phm. Bartoszowi Romaniukowi – Szefowi zespołu,

¾     hm. Michałowi Cyrkunowiczowi – Członek zespołu ds. organizacji Zbiórki polowej,

¾     pwd. Paulinie Siwek – Członkini zespołu ds. organizacji Zbiórki polowej,

¾     Pawłowi Możdżyńskiemu – Członek zespołu ds. organizacji Zbiórki polowej,

¾     hm. Michałowi Góreckiemu – Członek zespołu ds. organizacji Konferencji instruktorskiej oraz wyprawy dla kadry Hufca,

¾     phm. Rafałowi Suchockiemu - Członek zespołu ds. organizacji Konferencji instruktorskiej oraz wyprawy dla kadry Hufca,

¾     phm. Jackowi Wawrzyńcowi Wojszko – Kołodyńskiemu - Członek zespołu ds. organizacji Rajdu rowerowego,

¾     pwd. Alicji Lewandowskiej – instruktorce zaangażowanej w organizację Rajdu rowerowego. 

Czuwaj!

/-/ hm. Przemysław Łaciński

Warszawa, 7 października 2017 r.

Rozkaz L.15/2017

Druhny i Druhowie,

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy obchody X-lecia nadania naszemu Hufcowi imienia Wigierczyków. 12 lat temu Instruktorzy i kadra Hufca zdecydowała, że bohaterem, który będzie nas inspirował i motywował do ciągłego rozwoju, stanowił autorytet i drogowskaz w codziennym życiu będą Wigierczycy. Nie była to decyzja łatwa, ponieważ wśród propozycji były także inne znaczące postaci, które niewątpliwie dla wielu z nas są bohaterami swoich czasów. Zjazd nadzwyczajny Hufca w grudniu 2005 r. zdecydował przyjąć imię Wigierczyków, nawiązujące do tradycji słynnych kursów instruktorskich Chorągwi Warszawskiej i Mazowieckiej nad jeziorem Wigry oraz do Organizacji Harcerskiej i Batalionu "Wigry", którego uczestnikami

było wielu harcerzy praskich i absolwentów szkół w naszej dzielnicy.

W kwietniu 2007 r. Hufiec przyjął oficjalnie imię Wigierczyków. Dlatego rok 2017 jest rokiem wyjątkowym- to pierwsza okrągła rocznica tego wydarzenia. To czas, w którym możemy podsumować te ostatnie 10 lat, zastanowić się w gronie kadry i instruktorów jak jeszcze lepiej wykorzystać możliwości bohatera w dalszej pracy z drużynami, a przede wszystkim zorganizować kilka przedsięwzięć programowych, które wprost będą podtrzymywały pamięć o naszym Bohaterze, a także promowały i rozpowszechniały wśród członków Hufca wiedzę o Wigierczykach.

10 lat to też dobry czas na przedstawienie członkom Hufca plakietki, która mam nadzieję będzie symbolem wspólnoty jaka nas łączy. Dlatego każdy uczestnik dzisiejszej Zbiórki polowej otrzyma plakietkę, którą będzie mógł przyszyć na mundur harcerski.

Pamiętajmy wszyscy, że praca z Bohaterem sprzyja realizowaniu ideałów ZHP, a zwłaszcza podtrzymywaniu ciągłości kultury i tradycji narodowych oraz tradycji i dorobku harcerstwa. Przyjęte imię umożliwia wychowawcze oddziaływanie przykładu osobowego bohaterów zgodnie z celami statutowymi ZHP.

Zapraszam Was do udziału w przedsięwzięciach, które zostały przygotowane w ramach obchodów X-lecia nadania naszemu Hufcowi imienia Wigierczyków.

1.       Informacje

1.1.     Informuję, że w ramach obchodów X-lecia nadania Hufcowi imienia Wigierczyków zorganizowane będą następujące przedsięwzięcia:

¾     Zbiórka polowa Hufca – 7 października 2017 r.

¾     Konferencja instruktorska wraz z grą dla kadry i instruktorów – 14 października 2017 r.

¾     Wigierski Rajd Rowerowy – 21 października 2017 r.

2.       Hufiec

2.2.    Mianowania w komendzie hufca

2.2.1.    Powołuję z dniem 7 października 2017 r. Namiestnictwo Wędrownicze „Bezkres”.

2.2.2    Mianuję z dniem 7 października 2017 r. skład sztabu Namiestnictwa Wędrowniczego „Bezkres” w składzie:

¾     phm. Weronika Szatkowska – Namiestnik Wędrowniczy,

¾     pwd. Maria Ramus – Zastępca Namiestnika Wędrowniczego,

¾     dh Maciej Chruściel – Członek sztabu Namiestnictwa Wędrowniczego.

3.       Gromady, drużyny

3.2.    Zmiany organizacyjne

3.2.3.    Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn Hufca Warszawską Wodną Drużynę Wędrowniczą i nadaję jej imię „Głębia”. Drużynowy – pwd. Przemysław Dziewit.

12.     Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1.   W związku z wzorową 3-letnią służbą instruktorską przyznaję srebrny liść dębowy następującym druhnom i druhom:

¾     pwd. Sylwii Celińskie,

¾     phm. Katarzynie Murawskiej,

¾     phm. Weronice Szatkowskiej,

¾     pwd. Jutynie Zdzieborskiej,

¾     pwd. Łukaszowi Żmijewskiemu.

12.2.   W związku z wzorową 5-letnią służbą instruktorską przyznaję złoty liść dębowy następującym druhnom i druhom:

¾     phm. Patracji Kabali,

¾     pwd. Paulinie Krzemińskiej.

12.3.   W związku z wzorową 5-letnią służbą instruktorską przyznaję kolejny złoty liść dębowy następującym druhnom i druhom:

¾     hm. Ewie Sidor,

¾     hm. Agacie Kunickiej, 

¾     hm. Sylwii Małkowkiej, 

¾     hm. Robertowi Borzeckiemu,

¾     hm. Grzegorzowi Chwiłoc-Fiłoc, 

¾     hm. Izabelli Chwiłoc-Fiłoc, 

¾     hm. Sławomirowi Kunickiemu,  

¾     hm. Piotrowi Nasiadko, 

¾     hm. Zbigniewowi Oszczakowi, 

¾     hm. Witoldowi Pietrusiewiczowi. 

        

Czuwaj!

/-/ hm. Przemysław Łaciński

Warszawa, 30 września 2017 r.

Rozkaz L.14/2017

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informacje

1.1.1. Informuję, że w związku z nieopłaceniem składki członkowskiej do dnia 20 września 2017 r. członkostwo utracili:

¾     pwd. Aleksandra Barcz,

¾     pwd. Alicja Lewandowska,

¾     pwd. Emilia Łacińska,

¾     hm. Bogusława Miłko,

¾     hm. Tomasz Miłko,

¾     pwd. Weronika Wyszomierska,

¾     pwd. Łukasz Żmijewski,

¾     pwd. Jakub Żychowicz.

1.1.2. W związku z uregulowaniem składki członkowskiej przez osoby wskazane w pkt 1.1.1 powyżej, informuję, o przywróceniu ich członkostwa w ZHP.

1.1.3. Przywracam osobom wskazanym w pkt 1.1.1 powyżej dotychczas pełnione funkcje (nie pochodzące z wyboru) z ważnością od dnia 29 września 2017 r.

1.1.4. Mianuję hm. Sławomira Kunickiego członkiem Zespołu historycznego Hufca z ważnością od dnia 29 września 2017 r.

        

Czuwaj!

/-/ hm. Przemysław Łaciński

Warszawa, 29 września 2017 r.

Rozkaz L13/2017

13. Inne

13.1. Informuję, że lista osób z czynnym prawem wyborczym stanowiąca załącznik nr 1 do rozkazu L12/2017 z dnia 29 września 2017 r. dotyczy wyłącznie Zjazdu sprawozdawczego Hufca

13.2. Publikuję aktualną listę osób z czynnym prawem wyborczym na Zbiórkę wyborczą Delegatów na XL Zjazd ZHP (Lista stanowi załącznik nr 1 do rozkazu)

Czuwaj!

/-/ hm. Przemysław Łaciński

Warszawa, 29 września 2017 r.

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. W związku z przyjęciem w 2007 r. bohatera Hufca, zarządzam obchody X-lecia nadania Hufcowi imienia Wigierczyków, które potrwają od 1 do 30 października 2017 r.

W ramach obchodów zostaną zorganizowane następujące wydarzenia:

¾     Zbiórka polowa Hufca – 7 października 2017 r.,

¾     Konferencja instruktorska oraz gra dla kadry Hufca – 14 października 2017 r.,

¾     Rajd rowerowy Hufca. – 21 października 2017 r.

Zachęcam wszystkie jednostki Hufca do uczestnictwa w powyższych przedsięwzięciach.

Jednocześnie zobowiązuje drużynowych do przeprowadzenia w okresie od 1 października do 30 października zbiórek gromad/drużyn poświęconych Wigierczykom.

2.       Hufiec

2.2.    Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Powołuję Zespół ds. organizacji obchodów X-lecia nadania Hufcowi imienia Wigierczyków w składzie:

¾     phm.. Bartosz Romaniuk – Szef zespołu,

¾     hm. Michał Cyrkunowicz – Członek zespołu ds. organizacji Zbiórki polowej,

¾     pwd. Paulina Siwek – Członek zespołu ds. organizacji Zbiórki polowej,

¾     Paweł Możdżyński – Członek zespołu ds. organizacji Zbiórki polowej,

¾     hm. Michał Górecki – Członek zespołu ds. organizacji Konferencji instruktorskiej oraz gry dla kadry Hufca,

¾     phm. Rafał Suchocki - Członek zespołu ds. organizacji Konferencji instruktorskiej oraz gry dla kadry Hufca,

¾     phm. Jacek Wawrzyniec Wojszko – Kołodyński - Członek zespołu ds. organizacji Rajdu rowerowego.

2.2.2. Powołuję Zespół kwatermistrzowski Hufca w składzie:

¾     phm. Kamila Wesołowska – Kwatermistrz Hufca,

¾     Paweł Możdżyński – Członek zespołu.

2.2.3. Zwalniam hm. Sławomira Postka z pełnienia obowiązków członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 25 września 2017 r. na jego własną prośbę.

2.2.4. Zwalniam hm. Sławomira Postka z pełnienia obowiązków członka Zespołu Kadry Kształcącej na jego własną prośbę.

Dziękuję druhowi Sławomirowi za zaangażowanie we wspieraniu rozwoju instruktorów naszego hufca i życzę satysfakcji w dalszej służbie instruktorskiej.

3. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Na wniosek Komendanta Szczepu 273 WDHiGZ rozwiązuję 273 Warszawską Gromadę Zuchową „Poszukiwacze”.

Członkom gromady zalecam przejście do 71 WGZ „Strażnicy Kraczaru” oraz 351 Próbnej WGZ „Wilcza Dolina”.

3.2.2. Na wniosek Komendanta Szczepu 62 WDHiZ rozwiązuję 62 Warszawską Gromadę Zuchową „Bolkowi Rycerze”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 273 WGZ „Poszukiwacze” dh. Karolinę Sadurską.

3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 62 WGZ „Bolkowi Rycerze” pwd. Paulinę Siwek.

Paulino dziękuję Ci za Twoją determinację i instruktorską postawę, którą można było obserwować przez ostatnie lata pełnienia funkcji. Niejednokrotnie można było obserwować w Twoim działaniu te elementy, które powinny być naturalne dla każdego drużynowego działającego w naszym Hufcu. Życzę dalszego rozwoju na nowych polach służby.

3.3.4. Zwalniam z funkcji drużynowego 62 WDH „Wyssogota” pwd. Jakuba Jasińskiego.

3.3.5. Zwalniam z funkcji drużynowej 62 WDH „Nebram” phm. Dorotę Tarkowską.

3.3.6. Mianuję na funkcję drużynowej 62 WDH „Wyssogota” phm. Agnieszkę Kierzkowską.

3.3.7. Mianuję na funkcję drużynowego 62 WDH „Nebram” pwd. Jakuba Jasińskiego.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 września 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika/przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druhny/ druhów:

¾     Karolinę Bińkowską sam. (próbna 351 WGZ) - opiekunka: phm. Magdalena Mędrzycka.

¾     Adriana Rejniaka HO (Szczep 71 WDHiGZ, 71 WDH "Adsum") - opiekunka phm. Weronika Szatkowska.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 września 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnom:

¾     Idze Łukaszewicz (HWDW "Bojkot") - opiekunka phm. Weronika Szatkowska,

¾     Natalii Woch (Szczep 71 WDHiGZ, 71 WDH "Nidus") - opiekunka: phm. Patrycja Kabala.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem przyjmuję przewodnika Pawła Szlaskiego w poczet instruktorów ZHP.

7.5.2. Z dniem 14 czerwca 2017 r. przyjmuję przewodnika Grzegorza Waszkiewicza w poczet instruktorów ZHP.

7.5.3. Z dniem 7 sierpnia 2017 r. przyjmuję przewodnika Adama Skorupskiego w poczet instruktorów ZHP.

7.6. Potwierdzenie stopni instruktorskich

7.6.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 września 2017 r. potwierdzam stopień przewodniczki druhnie Marii Suchockiej.

7.6.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 września 2017 r. potwierdzam stopień podharcmistrza druhowi Rafałowi Suchockiemu.

13. Inne

13.1. W wyniku wypełnienia zapisów Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP pkt. 4 przyjmuję:

¾     druhnę pwd. Małgorzatę Godłożę w poczet instruktorów hufca z ważnością od 6 września 2017 r. i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru).

¾     druhnę hm. Agatę Kunicką w poczet instruktorów hufca z ważnością od 6 września 2017 r. i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru).

¾     druha hm. Sławomira Kunickiego w poczet instruktorów hufca z ważnością od 6 września 2017 r. i tym samym przywracam mu członkostwo w ZHP wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru).

¾     druhnę pwd. Justynę Ładno w poczet członków hufca z ważnością od 6 września 2017 r. i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru).

¾     druha pwd. Stanisława Salomońskiego w poczet instruktorów hufca z ważnością od 6 września 2017 r. i tym samym przywracam mu członkostwo w ZHP wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru).

13.2. Publikuję aktualną listę osób z czynnym prawem wyborczym na Zbiórkę wyborczą Delegatów na XL Zjazd ZHP oraz Zjazd sprawozdawczy Hufca (Lista stanowi Załącznik nr 1 do rozkazu).

13.3. Informuję o podjęciu przez Komendę Hufca Uchwały w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej w części przypadającej na podstawową jednostkę organizacyjną oraz Hufiec w IV kwartale 2017 r. oraz I, II, III i IV kwartale 2018 r. (Uchwała stanowi Załącznik nr 2 do rozkazu).

13.3. Informuję o podjęciu przez Komendę Hufca Uchwały w sprawie dodatkowej składki członkowskiej dla przedsięwzięcia hufcowego, tj. Zbiórki polowej Hufca organizowanej w dniu 7 października 2017 r. (Uchwała stanowi Załącznik nr 3 do rozkazu).

Czuwaj!

/-/ hm. Przemysław Łaciński

Warszawa, 09.09.2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego 

Komendant Hufca ZHP Warszawa 

Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L.11/2017

 1. Zarządzenia i informacje
  1. 2.Informacje
   1. 2.1.Informuję o uchwałach podjętych przez Komendę Chorągwi Stołecznej ZHP:

Nr 58/III/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów wybieranych w poszczególnych hufcach i stworzenia rejonów hufców na XL Zjazd ZHP;

Nr 59/III/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zwołania zbiórek wyborczych rejonów hufców w celu wyboru delegatów na Zjazd ZHP;

 1. 2.2.Informuję o uchwałach podjętych przez Komendę Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków:

Nr 4 z dnia 09 września 2017 r. w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca 13. Inne

 1. 1.Informuję, że zgodnie uchwałą 59/III/2017 Komendy Stołecznej ZHP zbiórka wyborcza dla rejonu 5 (hufce: Wołomin, Ząbki, Zielonka, Warszawa-Praga-Północ) odbędzie się dnia 30.09.2017 r. Zgodnie z uchwałą 58/III/2017 r. Komendy Stołecznej ZHP w czasie zbiórki wybranych zostanie 2 delegatów,
 2. 2.W załączniku przekazuję listę osób z czynnym prawem wyborczym obowiązującą dla zbiórki wyborczej oraz Zjazdu Hufca,
 3. 2.Informuję, że czynne prawo wyborcze na zbiórce wyborczej oraz Zjeździe Hufca mają członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorską na dowolnym szczeblu organizacji, a mający przydział służbowy do tego hufca, którzy mają opłaconą składkę członkowską,
 4. 3.Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników Zjazdu z głosem decydującym należy zgłaszać do Komendanta Hufca. Wnioski należy przesłać na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dołączając potwierdzenie opłacenia podstawowej składki członkowskiej za II kwartał 2017 r. oraz informację o numerze i dacie wydania rozkazu powołującego na aktualnie pełnioną funkcję instruktorską.

Czuwaj!

hm. Przemysław Łaciński

Komendant Hufca 

Teren działania

 

 BIAŁOŁĘKA
Pion Wiek  Adres działania Nazwa Szef jednostki Terminy zbiórek  Kontakt
Zuchy 6 - 10 lat SP STO nr 2
ul. Dziatwy 6
351 WGZ „Wilcza Dolina” pwd. Karolina Bińkowska piątki 16:30-18:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 737 443 514

logo facebook

Zuchy 6 - 10 lat

SP nr 342 im. Jana Marcina Szancera

ul. Strumykowa 21A

64 WDH „Skaut” – patrol zuchowy Katarzyna Jaślan poniedziałki 17:00-18:15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo facebook

Harcerze 10 - 13 lat

SP nr 342 im. Jana Marcina Szancera

ul. Strumykowa 21A

64 WDH „Skaut” pwd. Róża Wieczorek piątki 18:00-19:30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 784 613 667

logo facebook

Harcerze 10-13 lat

SP nr 344 im. Powstania Warszawskiego

ul. Erazma z Zakroczymia 15

71 WDH „Adsum” pwd. Maria Ramus piątki 17:00-19:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo facebook

Harcerze 10-13 lat SP nr 112
ul. Zaułek 34
84 WDH „Dąbrowa” pwd. Aleksandra Moch piątki 17:30-19:30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 577 477 900

logo facebook

Harcerze 10 - 13 lat

Dom Harcerski

ul. Ambaras 12

351 WDH „Ashanti” pwd. Piotr Sikorski piątki 18:00-19:30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 509 030 323

logo facebook

Harcerze Starsi/ Drużyna Wodna 13 - 16 lat

SP nr 342 im. Jana Marcina Szancera

ul. Strumykowa 21A

64 WWDH „Fregata” pwd. Zuzanna Waniek piątki 18:00-20:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 693 695 832

logo facebook

Harcerze Starsi/

drużyna żeńska

13 - 17 lat Brak stałego miejsca - kontakt z drużynowym 72 WDHS "Tundra" phm. Aleksandra Owczarek/hm. Michał Cyrkunowicz

Drużyna działa systemem wyjazdów i zbiórek zastępów - nie ma regularności.

Prosimy o kontakt z drużynowym

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo facebook

Harcerze Starsi/

drużyna męska

13 - 17 lat Lasy Nadleśnictwa Drewnica lub obiekty sportowe - kontakt z drużynowym 72 WDHS "Uroczysko" pwd. Jan Raczko soboty 10:00 - 15:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo facebook

Harcerze Starsi 13 - 16 lat

Dom Harcerski

ul. Ambaras 12

351 WDHS "Impeesa" pwd. Adam Skorupski czwartki 18:30 - 20:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo facebook

Wędrownicy 16+ lat Kontakt z drużynowym Próbna HWDW („Halny”) phm. Daniel Iwanicki Kontakt z drużynowym

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo facebook

Wędrownicy/

drużyna wodna

16+ lat

Ogród Jordanowski VII

ul. Namysłowska 21

HWWDW „Głębia” pwd. Przemysław Dziewit poniedziałki od 19:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 515 234 496

logo facebook

 

TARGÓWEK
Pion Wiek  Adres działania Nazwa Szef jednostki Terminy zbiórek  Kontakt
Zuchy 6 - 10 lat Szkoła Podstawowa nr 114 ul. Remiszewska 40 72 WGZ "Niedźwiedzia Gawra" Wiktoria Gutowska czwartki 17:30 - 19:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo facebook

Zuchy 6 - 10 lat

Szkoła Podstawowa nr 84

ul. Radzymińska 227

72 WGZ "Wiewiórczy Szlak" phm. Alicja Lewandowska piątki 17:30 - 19:30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: 783 748 835

logo facebook

Zuchy 6 - 10 lat

SP nr 298 im. Jana Kasprowicza

ul. Krakusa 2

73 WGZ "Żywiołaki"  Anna Wardak piątki 17:30 - 19:30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo facebook

Zuchy 6 - 10 lat

SP nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego

ul. Bartnicza 8

84 WGZ "Akademia Pana Kleksa" Małgorzata Pysiak wtorki 18:30 - 20:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: 660 938 939

logo facebook

Harcerze 10 - 13 lat Szkoła Podstawowa nr 114 ul. Remiszewska 40 72 WDH "Bukowina" pwd. Michał Karwowski piątki 18:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo facebook

Harcerze 10 - 13 lat

Szkoła Podstawowa nr 84

ul. Radzymińska 227

72 WDH "Knieja" im. Kompanii "Maciek" pwd. Martyna Morawska piątki 18:00 - 20:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo facebook

Harcerze 10 - 13 lat

SP nr 298 im. Jana Kasprowicza

ul. Krakusa 2

73 Próbna WDH ("Pod Znakiem Zapytania") Marta Wnuk piątki 18:15 - 20:15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: 790 380 438

logo facebook

Harcerze 10 - 13  lat

VIII Ogród Jordanowski

Suwalska 13

84 WDH "Ruwenzori" Patrycja Kaczewska piątki 18:30 - 20:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo facebook

Harcerze/

druzyna żeńska

10 - 13  lat

SP nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka"

ul. Samarytanki 11a

205 WDH "Azymut" Monika Oleksicka-Baran piątki 18:00 - 19:30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo facebook

Harcerze/

drużyna męska

10 - 13  lat

SP nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka"

ul. Samarytanki 11a

205 Próbna WDH ("Arena") pwd. Eryk Matowski soboty 11:00 - 13:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: 518 759 609

Harcerze/

Harcerze Starsi

10 - 16 lat

SP nr 42 z oddziałami integracyjnymi

ul. Balkonowa 4

73 WDH "Sensorium" pwd. Mateusz Wnuk piątki 18:00 - 20:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: 790 245 710

logo facebook

Harcerze Starsi/drużyna żeńska 13 - 17 lat Brak stałego miejsca - kontakt z drużynowym 72 WDHS "Tundra" phm. Aleksandra Owczarek/hm. Michał Cyrkunowicz

Drużyna działa systemem wyjazdów i zbiórek zastępów - nie ma regularności.

Prosimy o kontakt z drużynowym

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo facebook

Harcerze Starsi/

drużyna męska

13 - 17 lat Lasy Nadleśnictwa Drewnica lub obiekty sportowe - kontakt z drużynowym 72 WDHS "Uroczysko" pwd. Jan Raczko soboty 10:00 - 15:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo facebook

Harcerze starsi 13 - 16 lat Kontakt z drużynowym 84 WDHS "Kremenaros" Jakub Ejduk piątki 17:30 - 19:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: 608 196 249

logo facebook

Harcerze/

drużyna wodna

10 - 14 lat SP nr 285 im. Jana Marcina Szancera
ul. Turmoncka 20
73 WWDH "Czartak" pwd. Ewa Kalinowska piątki 17:00 - 19:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: 606 662 747

logo facebook

Harcerze/

Harcerze Starsi/

Wędrownicy/

drużyna wodna

10+ lat

ZS nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia

ul. Wczasowa 5 Marki

206 WWDH "Galeon" pwd. Ewelina Nasiadko

piątki 17:30 - 19:30

w okresie letnim - przed przyjściem kontakt z drużynową

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: 510 042 691

logo facebook

Wędrownicy 16 - 21 lat Zmienne, prosimy o kontakt HWDW "Bojkot" Iga Łukaszewicz Zmienne, prosimy o kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: 691 394 283

logo facebook

 

PRAGA-PÓŁNOC
Pion Wiek  Adres działania Nazwa Szef jednostki Terminy zbiórek  Kontakt
Zuchy 6 - 10 lat Szkoła Podstawowa nr 354 im. Adama Asnyka, ul. Otwocka 3 17 WGZ "Mieszkańcy Zaginionego Grodu" Maja Markowska piątki 16:00 - 17:00

Tel.: 881 210 340

logo facebook

Harcerze 10 - 13 lat SP nr 50
ul. Jagiellońska 7
71 WDH Nidus Natalia Woch piątki 17:30 - 19:30 Tel.: 519 427 767

Harcerze/

Harcerze Strasi

10 - 15 lat Dom Sąsiedzki Szmulowizna, ul. Łochowska 31 lok. 26/27/28 17 WDH "Orlęta" im. por. hm Stanisława Srzednickiego "Stacha" Patrycja Sokolik środy 17:30 - 19:00

Tel.: 535 345 619

logo facebook

Harcerze Starsi 13 - 16 lat

SP nr 50

ul. Jagiellońska 7

71 WDHS Sp"Escensus" Witold Kamiński soboty 18:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo facebook

Harcerze Starsi 13 - 16 lat Ogród Jordanowski VII
ul. Namysłowska 21
206 Próbna WDHS pwd. Grzegorz Waszkiewicz wtorki 18:00 - 20:00, soboty

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: 884 828 280

Wędrownicy 16+ lat Kontakt z drużynowym Próbna HWDW („Halny”) pwd. Daniel Iwanicki Kontakt z drużynowym

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo facebook

Wędrownicy/

drużyna wodna

16+ lat

Ogród Jordanowski VII

ul. Namysłowska 21

HWWDW „Głębia” pwd. Przemysław Dziewit poniedziałki od 19:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: 515 234 496

logo facebook

 

MIASTO MARKI
Pion Wiek  Adres działania Nazwa Szef jednostki Terminy zbiórek  Kontakt
Harcerze 10 - 13 lat

SP nr 2 im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków

ul. Szkolna 9 Marki

62 WDH "Wyssogota" phm. Agnieszka Kierzkowska piątki 18:00 - 19:30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Harcerze Starsi 13 - 16 lat

SP nr 2 im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków

ul. Szkolna 9 Marki

62 WDHS "Nebram" pwd. Jakub Jasiński piątki 18:00 - 19:30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: 880 069 829

logo facebook

Harcerze/

Harcerze Starsi/

Wędrownicy/

drużyna wodna

10+ lat

ZS nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia

ul. Wczasowa 5 Marki

206 WWDH "Galeon" pwd. Ewelina Nasiadko

piątki 17:30 - 19:30

w okresie letnim - przed przyjściem kontakt z drużynową

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: 510 042 691

logo facebook

 

Do góry

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.