Znajdź rozkaz

Rozkaz L.1/2016 z dnia 4 lutego 2016 r.

Warszawa, 04 luty 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków


Rozkaz L. 1/2016


Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi:

‐ Rozkaz L. 19/2015 z dnia 23 grudnia 2015r.
2. Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
Podaję do wiadomości wyniki wyborów zjazdów hufców ZHP:
‐ Warszawa‐Praga Północ z dnia 26 września 2015 r.

Komenda Hufca Warszawa‐Praga Północ
pwd. Katarzyna MURAWSKA – komendantka hufca;
pwd. Paweł SZLASKI – skarbnik hufca;
hm. Przemysław ŁACIŃSKI – zastępca komendantki hufca;
phm. Marcin MIŁKO – członek komendy hufca;
pwd. Bartosz ROMANIUK – członek komendy hufca;
pwd. Emilia SKRZYPIŃSKA – członkini komendy hufca;
pwd. Kamila WESOŁOWSKA – kwatermistrz.

Komisja Rewizyjna Hufca Warszawa‐Praga Północ
hm. Jędrzej KUNOWSKI – przewodniczący;
hm. Krzysztof NAJBERG – członek komisji;
phm. Magdalena ŚWIĘTOCHOWSKA – sekretarz;
phm. Piotr JASKÓŁOWSKI – członek komisji;
pwd. Bartosz MISZEWSKI – członek komisji.

Sąd Harcerski Hufca Warszawa‐Praga Północ
hm. Izabela CHWIŁOC‐FIŁOC – przewodnicząca;
hm. Urszula KNYŻ – wiceprzewodnicząca;
hm. Sławomir KUNICKI – sekretarz;
hm. Zbigniew OSZCZAK – członek sądu;
hm. Piotr NASIADKO – członek sądu.

11. Kary organizacyjne
11.2. Udzielam nagany za nieterminowe złożenie dokumentacji obozu Harcerskiej Akcji Letniej 2015: ‐ (...); ‐ pwd. Weronice SZATKOWSKIEJ – Hufiec Warszawa‐Praga Północ.

‐ Rozkaz L. 20/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

3. Chorągiew
3.4.Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję hm. Piotra Nasiadko (Hufiec Warszawa‐Praga Północ) na funkcję Pilota Chorągwi Stołecznej ZHP.
5. Mianowania instruktorów
5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2015 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni: ‐ pwd. Katarzynie MURAWSKIEJ (Hufiec Warszawa‐Praga Północ) opiekun hm. Michał CYRKUNOWICZ (Hufiec Warszawa‐Praga Północ).

‐ Rozkaz L.1/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję na funkcję instruktora Inspektoratu Harcerskiej Służby Granicznej i Służby Zabezpieczenia pwd. Piotra MURAWSKIEGO.
7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
7.1.1. Mianuję komendantów wypoczynku Harcerskiej Akcji Zimowej 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozkazu.
9. Przydział służbowy
9.1. Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1. Z dniem 1 stycznia 2016 r. przydział służbowy do Chorągwi Stołecznej ZHP otrzymuje pwd. Piotr MURAWSKI.
15. Sprostowania
15.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 19/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w punkcie 2.3. błędnie podano datę wyboru władz hufca na Zjeździe Hufca Warszawa Praga Północ. Było: 26 września 2015. Powinno być: 24 października 2015.

Komendantka Chorągwi hm. Paulina Gajownik

 

2. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1 Mianuję z dniem 01 lutego 2016r. następujące druhny na członków Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich:
‐ phm. Barbara Karaśkiewicz,
‐ hm. Paulina Soliwoda.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 344 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. Erazma z Zakroczymia 15. Drużyna będzie działać w ramach szczepu 71 WDHiGZ im. Pułku AK Baszta.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 3.3.1. Mianuję dh. Marię Ramus na funkcję drużynowej próbnej drużyny harcerskiej w szczepie 71 WDHiGZ im. Pułku AK Baszta.

9. Przydział służbowy

9.1.1. W wyniku wypełnienia zapisów Uchwały nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP pkt. 4 przyjmuję:
‐ druhnę pwd. Monike Kędzierską (z d. Gomoła) w poczet instruktorów hufca z ważnością od 11 stycznia 2016r. i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich potwierdzam posiadany przez druhnę Monikę Kędzierską (z d. Gomoła) stopień przewodniczki,
‐ druha phm. Macieja Dziugieł w poczet instruktorów hufca z ważnością od 11 stycznia 2016r. i tym samym przywracam mu członkostwo w ZHP. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich potwierdzam posiadany przez druha Macieja Dziugieł stopień podharcmistrza.
9.1.2. Informuję o zmianie przydziału służbowego z dniem 1 stycznia 2016 r. pwd. Piotra Murawskiego z Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków do Chorągwi Stołecznej ZHP.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 18/2015 z dnia 18 grudnia 2015r. w punkcie 7.1.2. błędnie podano imię opiekuna druhny Zuzanny Waniek. Było: hm. Robert Nasiadko, powinno być: hm. Piotr Nasiadko.

 

Czuwaj!


phm. Katarzyna Murawska HR

Pobierz załącznik:
Do góry

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.