Znajdź rozkaz

Rozkaz L.6/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Warszawa, dnia 28.04.2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Warszawa Praga Północ
im. Wigierczyków

Rozkaz L. 6/2008

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia
1.1.1. Wprowadzam obowiązki i kompetencje zespołu programowego hufca.

Obowiązki i kompetencje zespołu programowego hufca
1. Zespół składa się z członków komendy hufca ds. programowych i namiestników wszystkich pionów wiekowych.
2. Zespół, po przeprowadzonej na przełomie kwietnia i maja analizie potrzeb, tworzy plan pracy hufca i podaje go do wiadomości najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
3. Zespół odpowiada za terminową i rzetelną realizację programu hufca.
4. Zespół wspiera pracę namiestnictw hufca.
5. Zespół dokonuje oceny pracy namiestnictw.
6. Zespół koordynuje organizacje przedsięwzięć hufcowych.
7. Przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej pracy komendzie hufca.

1.1.2. Wprowadzam zmianę w kompetencjach Szefa Zespołu Kadry Kształcącej zatwierdzonych w punkcie 1.1.1. rozkazu L. 5/2008 z dnia 2.04.2008r.
Zmiana dotyczy pkt. 7 w/w kompetencji
Poprzednie brzmienie:
Koordynacja, organizacja, nadzorowanie, ocena i wsparcie pracy następujących zespołów hufca:
- Kapituły Stopni Instruktorskich (przy współpracy z KH)
- Kapituły Stopni Wędrowniczych (przy współpracy z KH)
- Kręgów Instruktorskich (przy współpracy z KH)
Nowe brzmienie po zmianie:
Wsparcie i ocena pracy następujących zespołów hufca:
- Komisji Stopni Instruktorskich (przy współpracy z KH)
- Kapituły Stopni Wędrowniczych (przy współpracy z KH)
- Kręgów Instruktorskich (przy współpracy z KH)

2. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję dh hm. Wita Jozenasa na funkcję Szefa Izby Pamięci i Tradycji Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigerczyków z ważnością od dnia 3.12.2007r.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek komendantki szczepu 232 WDHiGZ Rezerwat rozwiązuję 232 WGZ Leśne Skrzaty z ważnością od dnia 14.01.2008r.
3.2.2. Otwieram okres próbny 351 WGZ oraz mianuję na funkcję drużynowej dh Aleksandrę Domeradzką.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Na wniosek komendantki szczepu 232 WDHiGZ Rezerwat zwalniam z funkcji drużynowej 232 WGZ Leśne Skrzaty dh. pwd. Annę śWiderek z ważnością od 14.12.2007r.

4. Kręgi

4.2. Powołania i rozwiązania kręgów
4.2.1. Na wniosek instruktorów szczepu 232 WDHiGZ Rezerwat powołuję 232 Krąg Instruktorski

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.3.1. Zatwierdzam wybór i mianuje dh. pwd. Joannę Wrzesińską na funkcję przewodniczącej 232 Kręgu Instruktorskiego działającego przy Szczepie 232 WDHiGZ Rezerwat oraz podaję do wiadomości skład kręgu:
- pwd. Joanna Wrzesińska - przewodnicząca
- hm. Bartosz Kowalewski
- pwd. Anna Kowlska
- H.O. Michał Kowalski
- H.R. Zuzanna Pawelec
- pwd. Anna Świderek
- pwd. Weronika Wyszomierska
- pwd. Joanna Zdrodowska
4.3.2. Na wniosek komendanta Szczepu 17 WDH im. gen. Jakuba Jasińskiego zwalniam z funkcji przewodniczącego 17 Kręgu Instruktorskiego hm. Jana Kosackiego.
4.3.3. Na wniosek instruktorów 17 Kręgu Instruktorskiego oraz samego zainteresowanego mianuję na funkcję przewodniczącego 17 KI hm. Witolda Pietrusiewicza oraz podaję do wiadomości skład kręgu:
- hm. Witold Pietrusiewicz - przewodniczący
- pwd Michał Kazem-Bek
- hm. Jan Kosacki
- Magdalena Krysińska
- pion. Kamila Łukasiewicz
- phm. Paweł Pelc
- phm. Mirosław Prokop
- phm. Agata Szewczyk
- pwd. Paweł Szewczuk

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.04.2008r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę: Weronikę Wyszomierską drużynową 232 WGZ Akademia Pana Kleksa.
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.04.2008r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę: Katarzynę Kaczyńską 232 WDHiGZ Rezerwat.
7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.04.2008r. zamykam próbę na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym dh. i dh:
- Łukaszowi Rosik 205 WDH
- Radosław Brudnicki 205 WDH
- Iwona Wierzbicka 273 WDH

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 6.04.2008r. przyjmuję dh przewodniczkę Katarzynę Szaga w poczet instruktorów ZHP.

13. Inne

13.1. Na wniosek komendy Kursu Przewodnikowskiego Biuro Podróży Last Minute informuję, że kurs przewodnikowski odbywający się w okresie od 14.11.2007r. do 20.01.2008r. ukończyły druhny:
1. Dorota Andrasik pion. 62 SH Polanie
2. Joanna Domeradzka sam. 351 próbna WDH Ashamanti?
3. Paulina Jaczyńska sam. 232 WDHiGZ Rezerwat
4. Anna Makowska sam. 72 WDH i GZ Ostoja
5. Marta Mańk pion. 351 próbna WDH Ashamanti
6. Karolina Rojewska pion. 62 SHiGZ Polanie
7. Katarzyna Rowicka sam. 232 WDHiGZ Rezerwat
8. Katarzyna Szaga sam. 71 WDHiGZ im. Płk. AK Baszta
9. Anna Świerczyńska HO 351 WDH Impessa
10. Katarzyna Wielebska HO 276 WDHiGZ

13.2. Na wniosek komendantki Kurs Drużynowych Harcerskich BAKER STREET dh. hm. Ewy SIDOR przyznaję patenty drużynowego harcerskiego n/w dh. i dh.:
1. Aleksandra Dąbrowska 26 WDHi GZ- z wyróżnieniem (2/2008)
2. Aleksandra Krasowska 84 WDHiGZ - z wyróżnieniem (4/2008)
3. Monika Szymaszek 73 WDHiGZ - z wyróżnieniem (7/2008)
4. Alicja Wrzosek 73 WDHiGZ - z wyróżnieniem (9/2008)
5. Michał Aksamitowski 205 WDHiGZ (1/2008)
6. Aneta Kasprzak 73 WDHiGZ (3/2008)
7. Krzysztof Malczyk 206 WDHiGZ (5/2008)
8. Anna Stachewicz 62 SH (6/2008)
9. Mateusz Ślaski 26 WDHiGZ (8/2008)
10. Iwona Zalewska 205 WDHiGZ (10/2008)
11. Grzegorz Zalewski 83 WDH (11/2008)

13.3. Na wniosek Komendantki Kursu Wodzów Zuchowych Wylęgarnia phm. Agnieszki Kander przyznaję patent Wodza Zuchowego n/w dh. i dh.
1. Anna Uznańska 71 WDHiGZ - z wyróżnieniem
2. Urszula Przybyszewska 71 WDHiGZ - z wyróżnieniem
3. Julia Saniewska 84 WDHiGZ  - z wyróżnieniem
4. Aleksandra Domeradzka 351 WDH
5. Aleksandra Rajmer 276 WDHiGZ
6. Magdalena Mędrzycka 273 WDHiGZ

13.4. Na wniosek Kapituły Stopnia HO Szczepu 72 WDHiGZ "Ostoja" otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej druhnie Joannie Domeradzkiej (351 WDH) opiekun próby hm. Ewa Sidor.

13.5. Składam podziękowania środowisku 273 WDHiGZ za udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV i Gimnazjum Nr 58 oraz wystawienie pocztu sztandarowego.

13.6. Składam podziękowania środowisku 206 WDHiGZ za wystawienie pocztu sztandarowego podczas obchodów pierwszej rocznicy nadania imienia oraz sztandaru naszemu hufcowi.

13.7. Składam podziękowania dh. Paulinie Soliwodzie za koordynację oraz całemu zespołowi programowemu za organizację imprez w trakcie obchodów święta hufca.

13.8. Składam podziękowania środowisku 72 WDHiGZ za wystawienie pocztu sztandarowego podczas mszy pożegnalnej Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.

 


Czuwaj!

 


/-/ hm. Bartosz Kowalewski

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 26 styczeń 2015 18:38

Do góry

Obraz może zawierać: tekst

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.