Znajdź rozkaz

Rozkaz L.5/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.

Warszawa, dnia 2.04.2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Warszawa Praga Północ
im. Wigierczyków

Rozkaz L. 5/2008

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia
1.1.1. Wprowadzam kompetencje Szefa Sztabu Kształcenia

Zadania i kompetencje Szefa Sztabu Kształcenia phm. Karoliny BŁACHNIO
1. Koordynacja kształcenia w hufcu.
2. Realizacja postanowień władz ZHP w zakresie kształcenia; wykonywanie Uchwał Zjazdowych w zakresie kształcenia.
3. Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych hufca oraz ocena realizacji planu kształcenia. Każdego roku sporządza wnioski i przedstawia je na posiedzeniu Komendy Hufca.
4. Sporządzenie planu kształcenia hufca zgodnego z wytycznymi CSI i Chorągwianego ZKK.
5. Przygotowanie kadry hufca do pracy zgodnej z Harcerskim Systemem Wychowawczym; systematyczna kontrola stanu przeszkolenia kadry hufca.
6. Nadzorowanie spraw związanych z rozwojem instruktorów:
- kształcenia i doskonalenia
- motywowania (wraz z Komendą Hufca)
7. Koordynacja, organizacja, nadzorowanie, ocena i wsparcie pracy następujących zespołów hufca:
- Kapituły Stopni Instruktorskich (przy współpracy z KH)
- Kapituły Stopni Wędrowniczych (przy współpracy z KH)
- Kręgów Instruktorskich (przy współpracy z KH)
8. Inspirowanie różnorodnych formy kształceniowych w hufcu. Zatwierdzanie planów kursów i warsztatów. Archiwizacja planów, konspektów, scenariuszy zajęć w razie potrzeb udostępnianie osobom upoważnionym, z zachowaniem praw autorskich.
9. Systematyczna współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi w zakresie kształcenia; pozyskiwanie do prowadzenia szkoleń specjalistów z różnych dziedzin.
10. Systematyczna współpraca z CSI i Chorągwianym ZKK; delegowanie wędrowników i instruktorów na różne formy kształceniowe.
11. Przedstawianie rocznego sprawozdania ze swojej pracy Komendzie Hufca; szef przedstawia Komendzie Hufca analizę, sprawozdanie i ocenę z zakresu kompetencji Sztabu Kształcenia.
12. Opiniowanie pracy podległych mu zespołów.
13. Dbanie o systematyczny rozwój i podnoszenie kompetencji członków sztabu i własnych.

1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości program operacyjny hufca na okres od stycznia do grudnia 2008r. sporządzony na podstawie strategii przyjętej przez Zjazd Hufca w dniu 2.12.2007r. Plan operacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.
1.2.2. Informuję, że komenda hufca celem polepszenia czytelności strategii, wprowadziła do strategii numerację poszczególnych celów, zadań głównych oraz zadań szczegółowych, nie zmieniając przy tym jej treści. Wersja oryginalna oraz wersja z numeracją dostępna jest na stronie hufca w formie elektronicznej oraz w siedzibie komendy w wersji papierowej.
1.2.3. Informuję o obowiązku wypełniania karty projektu przez wędrowników/instruktorów realizujących zadania programowe na szczeblu hufca. Dotyczy to imprez, których organizatorem jest wędrownik/instruktor naszego hufca, informacja o imprezie jest podana do ogólnej wiadomości, mogą w niej wziąć udział wszystkie środowiska hufca. Karta projektu dostępna jest na stronie hufca w wersji elektronicznej. Wypełniona karta projektu powinna być przekazana właściwemu członkowi komendy ds. programowych na dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy.

 

2. Hufiec

2.1. Mianowania w komendzie hufca
2.1.1. Mianuję dh. hm. Ewę Sidor na funkcję Namistniczki Wędrowniczej.

 

3. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Na wniosek drużynowej nadaję 351 WDH nazwę ASHANTI oraz barwy granatowo-czerwone.

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek drużynowej, po uzyskaniu pozytywnej oceny członka komendy ds. programowych oraz namiestniczki harcerskiej, zamykam okres próbny 351 WDH ASHANTI.
3.2.2. Na wniosek komendanta szczepu 84 WDH i GZ Knieja rozwiązuję 84 WDHS Bukowina.
3.2.3. Na wniosek komendanta szczepu 205 WDH i GZ im. gen. Mariusza Zaruskiego zamykam z wynikiem negatywnym okres próbny 205 WDH AKAN.
3.2.4. Na wniosek drużynowej 205 WDH Arbor przemianowuję 205 Warszawską Drużynę Harcerską Arbor na 205 Warszawską Drużynę Wędrowniczą Arbor .

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Na wniosek Komendanta Szczepu 71 WDH i GZ im. pułku Armii Krajowej Baszta, zwalniam z funkcji drużynowej 71 WDH Nevis dh. phm. Annę Rojewską oraz mianuję na funkcję drużynowego 71 WDH Nevis dh. Wawrzyńca Wojszko.
3.3.2. Na wniosek komendanta szczepu 84 WDH i GZ Knieja zwalniam z funkcji drużynowego 84 WDHS Bukowina dh. phm. Piotra Jaskółowskiego.
3.3.3. Na wniosek komendanta szczepu 205 WDH i GZ im. gen. Mariusza Zaruskiego zwalniam z funkcji drużynowego 205 WDH AKAN dh. ćwika Łukasza Rosika.

13. Inne

13.1. Na wniosek szefa szkolenia kursu pierwszej pomocy w HSR przyznaję odznaki "Ratownika ZHP" następującym druhom i druhnom:
- trop. Olga Wróblewska
- pion. Aleksandra Dąbrowska
- pion. Ewa Czarniawska
- wyw. Mateusz Ślaski

 

 

Czuwaj!

 


/-/ hm. Bartosz Kowalewski

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 26 styczeń 2015 18:38

Do góry

Obraz może zawierać: tekst

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.