Znajdź rozkaz

Rozkaz L.9/2007 z dnia 1 grudnia 2007 r.

Warszawa, dnia 01.12.2007 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendan Hufca
Warszawa Praga Północ
im. Wigierczyków

 

Rozkaz l 9/2007

 

Druhny i Druhowie!
W dniu jutrzejszym zakończę swoją misję na funkcji komendanta hufca, którą pełniłem przez ostatnie 8 lat. To były wspaniałe lata i dumny jestem, że mogłem stać na czele tak silnego i prężnego hufca, mogłem przewodzić tak wspaniałej grupie instruktorów i wędrowników.
Przez te 8 lat hufiec nasz bez wątpienia zmienił swoje oblicze. Działamy w oparciu o Program rozwoju hufca, pozyskujemy środki publiczne i prywatne, zahamowaliśmy spadek liczebny, sprawnie wymieniamy informację poprzez stronę internetową i adresy e-mail, pomnażamy majątek, usystematyzowaliśmy prowadzenie akcji zarobkowych, oferujemy bogaty program dla jednostek organizacyjnych i kadry, dynamicznie kształcimy instruktorów i wędrowników, wznowiliśmy wyjazdy zagraniczne... Wymieniać mógłbym długo.
To nasza wspólna zasługa, Druhny i Druhowie. Wypracowaliśmy standardy, które w mojej ocenie plasują nasz hufiec w czołówce hufców Związku Harcerstwa Polskiego. Wierzę głęboko, iż przyszły komendant i komenda, bazując na tychże standardach, dążyć będzie do jeszcze lepszych rozwiązań, zgodnie ze zmieniającą się rzeczywistością, postępem technicznym, oczekiwaniami kadry i społeczności lokalnej. A my, kadra hufca, pomagać im będziemy, ponieważ to NASZ HUFIEC i NASZA WSPÓLNOTA.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Z dniem 3 grudnia 2007 roku zwalniam z funkcji:
- Sekretarza Komendy Hufca dh. hm. Magdalenę Bawolik,
- Kustosza Izby Pamięci i Tradycji dh. hm. Wita Jozenasa,
- Pełnomocnika ds. HALiZ dh. hm. Zbigniewa Oszczaka,
- Pełnomocnika ds. akcji zarobkowych dh. phm. Michała Cyrkunowicza,
- Pełnomocnika ds. zagranicznych dh. phm. Michała Sztompke,
- Kwatermistrza Hufca dh. phm. Maciej Dziugła,
- Namiestniczki Harcerskiej dh. phm. Ewę Sidor,
- Namiestniczki Zuchowej dh. pwd. Paulinę Soliwodę,
- Retmana Hufca dh. hm. Piotra Nasiadko,
- Szefa Hufcowej Kompanii Specjalnościowej dh. hm. Macieja Czapskiego.

2.4. Zwolnienia i mianowanie w komisji stopni instruktorskich
2.4.1. Z dniem 3 grudnia 2007 roku rozwiązuję hufcową Komisję Stopni Instruktorskich.

2.5. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.5.1. Na wniosek szefa hufcowego Klubu Paintaballowego Ghostbusters zmieniam nazwę klubu na Larva, z ważnością od dnia 01 września 2007r.
2.5.2. Z dniem 3 grudnia 2007 roku rozwiązuję:
- Sztab Kształcenia Hufca,
- Kapitułę Stopni Wędrowniczych,
- Harcerskie Biuro Informacyjne,
- Hufcową Kompanię Specjalnościową,
- Zespół ds. 1 %,
- Sztab Namiestniczy Strych,
- Sztab Namiestniczy Granaty,
- Zespół Kwatermistrzowski.
Wszystkim osobom pełniącym wyżej wymienione funkcje, jak również członkom wskazanych zespołów instruktorskich oraz osobom współpracującym z nimi ogromnie dziękuję za pracę w minionej kadencji. Bez Was nasz hufiec nie byłby taki, jaki jest teraz!

3. Drużyny

3.1. Zmiany organizacyjne
3.1.1. W związku z zaprzestaniem działalności rozwiązuję 260 WDW Gniazdo.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 W związku z zaprzestaniem działalności zwalniam z funkcji drużynowego 260 WDW Gniazdo dh. hm. Macieja Czapskiego.

5. Szczepy, związki drużyn

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i zwiazkach drużyn
5.3.1 W związku z zaprzestaniem działalności zwalniam z funkcji komendanta Szczepu 260 WDH i GZ dh. hm. Macieja Czapskiego i mianuję na funkcję p.o. komendanta Szczepu 260 WDH i GZ dh. pwd. Macieja Banachowicza, z ważnością od dnia 01 listopada 2007r.

7. Mianowania instruktorów

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. W związku ze złożeniem Zobowiązania Instruktorskiego przyjmuję w poczet instruktorów Hufca Warszawa Praga Północ dh. pwd. Marcina Świerczyńskiego z dniem 17 listopada 2007 r.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dn. 20.11.2007 r. zamykam próbę na stopień przewodniczki dh. Beacie Katanie - 72 WGZ; opiekun: dh. phm. A. Kwiatkowska.
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dn. 20.11.2007 r. zamykam próbę na stopień przewodniczki dh. Magdalenie Świętochowskiej - 205 WDH i GZ; opiekun: dh. hm. J. Kunowski.
7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dn. 20.11.2007 r. zamykam próbę na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym nast. dh. i dh.:
- Annie Brodowskiej,
- Łukaszowi Kroenke,
- Katarzynie Błachnio,
- Adamowi Banasiewiczowi.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dn. 20.11.2007 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Katarzynie Rowickiej - 232 WGZ; opiekun: dh. hm. B. Kowalewski.

7.3 Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
7.3.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.11.2007 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni dh. pwd. Annie Rojewskiej - 71 WDH; opiekun: dh. hm. I. Górnikowska.
7.3.2 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.11.2007 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni dh. pwd. Sylwii Kunickiej - 273 WDH i GZ; opiekun: dh. hm. W. Jozenas.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Na wniosek Komendanta Szczepu 71 WDH i GZ zaliczam służbę instruktorską za rok 2006/2007 nast. dh.:
- phm. Monice Maciak,
- pwd. Annie Rojewskiej.

8.2. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2006/2007 nast. dh. i dh.:
- phm. Katarzynie Pawkowskiej,
- phm. Ewie Sidor,
- phm. Martynie Widawskiej,
- phm. Michałowi Cyrkunowiczowi,
- pwd. Paulinie Soliwodzie,
- pwd. Łukaszowi Naporskiemu.

11. Kary organizacyjne

11.1 W związku z nierozliczeniem zaliczki po obozie zorganizowanym podczas HAL 2006 przez dh. hm. Macieja Czapskiego, działając na podstawie § 27 Statutu ZHP udzielam mu kary nagany oraz kary dodatkowej zakazu pełnienia funkcji związanych z odpowiedzialnością materialną przez okres 1 roku od dnia ukarania.

13. Inne

13.1. Na wniosek hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych zamykam z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień Harcerki Rzeczpospolitej dh. pwd. Marlenie Wiercińskiej; opiekun: dh hm. Maciej Czapski

13.2. Na wniosek hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczej otwieram próbę na stopień Harcerki Rzeczpospolitej dh. pwd. Kamili Chmielowiec; opiekun: dh. phm. Ewa Sidor.

13.3. Na wniosek kwatermistrza hufca serdecznie dziękuję za bezinteresowną pomoc przy pracach w magazynie dh.: pwd. Adrianowi Brzezińskiemu, dh. pwd. Przemysławowi Łacińskiemu, dh Krzysztofowi Malczykowi, dh. Łukaszowi Skalskiemu, , dh. Rafałowi Kempiście.

13.4. Wyrażam podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie zuchowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej w dniu 24 listopada 2007r. dh. Weronice Wyszomierskiej i dh. Karolinie Maliszewskiej.

13.5. Składam podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w dniu 1 grudnia 2007r. dh. Katarzynie Wielebskiej i dh. Katarzynie Karaśkiewicz.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, iż w rozkazie L 8/2007 z dnia 13.11.2007 r. wkradł się błąd. W pkt. 1.1.2 błędnie podano numer drużyny dh Katarzyny Karaśkiewicz.
Winno być:
W związku z opłaconymi składkami oraz ze złożonymi odwołaniami dopisuję do listy uczestników Zjazdu Hufca Warszawa Praga Północ posiadających czynne prawo wyborcze następujące dh. i dh.:
(...)
dh. Katarzyna Karaśkiewicz Drużynowa 276 WDH Wędrowiec.

 

 

CZUWAJ !!!

 

 

(-) hm. Grzegorz Chwiłoc - Fiłoc H.R.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 26 styczeń 2015 18:41

Do góry

Obraz może zawierać: tekst

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.