Znajdź rozkaz

Rozkaz L.5/2007 z dnia 2 października 2007 r.

Warszawa, dnia 02.10.2007 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Warszawa Praga Północ
im. Wigierczyków

Rozkaz l 5/2007

Wyjątki z rozkazu jednostki nadrzędnej.

Warszawa, 27.07.2007 r.

Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego

Rozkaz L. 9/2007

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
Podaję do wiadomości listę delegatów z czynnym prawem wyborczym na XXXV Nadzwyczajny Zjazd ZHP:
Delegaci wybrani na zbiórkach wyborczych hufców i rejonów hufców na XXXIII Zjazd ZHP
118. hm. Grzegorz Włodzimierz CHWIŁOC-FIŁOC Chorągiew Stołeczna
123. hm. Witold Marcin PIETRUSIEWICZ Chorągiew Stołeczna

 

Czuwaj!


/-/ Teresa Hernik

 

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia
1.1.1. Realizując uchwałę Komendy Hufca wprowadzam Regulamin zdobywania plakietki Hufca Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków, stanowiący załącznik do niniejszego rozkazu.

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Na wniosek komendanta Kursu Drużynowych Harcerskich Deum Minorum przyznaję dyplom ukończenia kursu drużynowych harcerskich dh. Paulinie Truszczyńskiej.
2.3.2. Na wniosek komendantki Kursu Wodzów Zuchowych Zgromadzenie Orden przyznaję patent drużynowego zuchowego nast. dh. i dh.:
Dh. Annie Pielce - 353 WDH i GZ oraz Dh. Pawłowi Szmulskiemu - 206 WDH i GZ.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek Rady Drużyny 62 WDH Gaudium rozwiązuję 62 WDH Gaudium.
3.2.2. Na wniosek drużynowego zamykam okres próbny i przyjmuję do ZHP 64 WDW oraz nadaję jej nazwę Everest.
3.2.3. Na wniosek drużynowego 82 WWDH Awangarda rozwiązuję 82 WWDH Awangarda. Wędrownicy należący do tej drużyny przejdą do HKW Lewa Knaga.
3.2.4. Na wniosek drużynowej 73 WDSH Zamonit w związku z osiągnięciem przez członków tej drużyny wieku wędrowniczego wyrażam zgodę na przemianowanie 73 WDSH Zamonit na 73 Warszawską Drużynę Wędrowniczą (WDW) Zamonit.
3.2.5. Na wniosek drużynowej 351 WDH Impeesa wyrażam zgodę na przemianowanie 351 WDH Impeesa na 351 Warszawską Drużynę Starszoharcerską (WDSH) Impeesa. Zmieniam miejsce działania tej drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego na Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów przy ul. Przytulnej 3.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Na wniosek zainteresowanego zwalniam z funkcji drużynowego 62 WDH Gaudium dh. hm. Jacka Garbolińskiego.
3.3.2. Na wniosek zainteresowanego zwalniam z funkcji drużynowego 82 WWDH Awangarda dh. pwd. Michała Nierzwickiego.

4. Kręgi

4.1. Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.1. Na wniosek zainteresowanego rozwiązuję Krąg Instruktorski Watra, działający przy szczepie 62 WDH i GZ.

4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.2.1. Na wniosek zainteresowanego zwalniam z funkcji przewodniczącego KI Watra dh. hm. Jacka Garbolińskiego.

5. Szczepy, związki drużyn

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Na wniosek zainteresowanych zwalniam z funkcji komendanta Szczepu 17 WDH i GZ dh. hm. Witolda Pietrusiewicza i mianuję na tę funkcję dh. pwd. Michała Kazem-Beka.
5.3.2. Na wniosek zainteresowanych zwalniam z funkcji komendanta Szczepu 62 WDH i GZ Polanie dh. hm. Jacka Garbolińskiego i mianuję na tę funkcję dh. hm. Roberta Borzeckiego.
Witku, Jacku, dziękuję Wam za wieloletnie pełnienie funkcji szczepowego, za wspieranie Waszych podopiecznych, za umiłowanie tradycji, za merytoryczne dyskusje, za to, że pięknie się różnimy a mimo to zmierzamy w tym samym kierunku. Życzę Wam powodzenia i spełnienia na innym polu harcerskiej służby!

 

6. Harcerska akcja letnia i zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Rozwiązuje następujące jednostki Harcerskiej Akcji Letniej 2007 oraz zwalniam ich komendantów:
- reprezentacja Hufca na Zlot ZHP w Kielcach ? komendant dh phm. Piotr Jaskółowski,
- obóz 72 WDSH Uroczysko - komendant dh phm. Michał Cyrkunowicz,
- obóz 73 WDH Petyhorca - komendant dh phm. Marek Kamiński,
- obóz Szczepu 205 WDHiGZ - komendantka dh phm. Agata Rochalska,
- obóz Szczepu 272 WDHiGZ - komendantka dh. phm. Anna Kwiatkowska,
- obóz Szczepu 273 WDHiGZ - komendant dh hm. Sławomir Kunicki,
- obóz żeglarski Szczepu 285 WDH i GZ - komendantka dh. phm. Anna Sadoch.
Wszystkim komendantom tegorocznych obozów i kolonii dziękuję za ich przygotowanie i przeprowadzenie. Druhowi hm. Zbigniewowi Oszczakowi dziękuję za sumienne wypełnienie obowiązków Pełnomocnika Komendanta Hufca ds. HAL i Z. Jestem przekonany, że nasze wspólne starania spowodowały uśmiech na buziach naszych podopiecznych przez okres trwania obozów i kolonii.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dn. 20.03.2007 r. zamykam próbę na stopień przewodniczki z wynikiem negatywnym dh. Kamili Gut - 272 WDH i GZ.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dn. 20.03.2007 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Karolinie Rojewskiej - 62 WDH; opiekun: dh. hm. Robert Borzecki.
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dn. 11.09.2007 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Annie Makowskiej - 72 WDH; opiekun dh. phm. Ewa Sidor.
7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dn. 11.09.2007 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Dorocie Andrasiak - 62 WDH; opiekun: hm. Robert Borzecki.

7.3 Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
7.3.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.06.2007 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni dh. pwd. Monice Maciak - 71 WDH i GZ; opiekun: dh. hm. I. Chwiłoc-Fiłoc.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. W związku ze złożeniem Zobowiązania Instruktorskiego przyjmuję w poczet instruktorów Hufca Warszawa Praga Północ nast. dh. i dh.:
- pwd. Katarzynę Wielądek - 72 WDH i GZ - z dniem 15.07.2007 r.,
- pwd. Monikę Maciak - z dniem 21.07.2007r.,
- pwd. Wiktora Gajewskiego - z dniem 21.07.2007 r.,
- pwd. Kamilę Chmielowiec - z dniem 17.08.2007 r.

9 Przydział służbowy

9.3 zmiana przydziału służbowego
9.3.1 Na wniosek Komendy Szczepu 62 WDH i GZ zmieniam przydział służbowy dh. phm. Mirosława Prokopa ze szczepu 62 WDH i GZ do Komendy Hufca.

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków

10.1. W związku ze złożonym wnioskiem skreślam z listy instruktorów ZHP:
dh. hm. Jacka Garbolińskiego - z ważnością od dnia 31 lipca 2007 roku.
dh. pwd. Monikę Ćwiklińską-Markiewicz - z ważnością od dnia 31 lipca 2007 roku.

13. Inne

13.1. Serdecznie dziękuję 72 WDSH Uroczysko i 73 WDH Petyhorca za służbę podczas praskich obchodów 63 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dn. 29.07.2007 r., w szczególności Marcie Stachurze, Izie Barman, Aleksandrze Cichockiej, Markowi Kamińskiemu, Michałowi Frączkowi.

13.2. Bardzo dziękuję dh. hm. Jackowi Garbolińskiemu i szczepowi 62 WDH i GZ Polanie za służbę w dn. 01.08.2007 r. oraz wszystkim osobom, które w tym dniu przybyły na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

13.3. Wyrażam podziękowanie 206 WDH im. J. Wiśniowieckiego za służbę oraz wszystkim osobom za udział podczas obchodów 63 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na ul. Brzeskiej w dniu 31.07.2007 r.

13.4. Dziękuję dh. hm. Bartoszowi Kowalewskiemu oraz Szczepowi 232 WDH i GZ oraz 206 WDH za służbę oraz wszystkim osobom za udział podczas obchodów 63 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Targówku w dniu 31.07.2007 r.

13.5. Gratuluję i wyrażam podziękowania dla grupy osób, która zorganizowała i wzięła udział w rekonstrukcji walk powstańczych w dn. 31.07.2007 r. na Targówku.

13.6. Wyrażam podziękowania 51 WDH za pomoc w organizacji pikniku rodzinnego w Markach w dniu 16.09.2007r.

13.7. Serdecznie dziękuję Szczepowi 273 WDH i GZ za udział i pomoc organizacyjna w pierwszym koncercie pieśni patriotycznej i wojskowej na Pradze w dniu 22.09.2007r.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, iż w rozkazie L 4/2007 z dnia 04.07.2007 r. wkradł się błąd. W pkt. 13.3. winno być:
13.3. Wyrażam szczególne podziękowanie za udział w pikniku Dni Bródna w dniu 2.06.2007 r. nast. dh. i dh. ze szczepów 232 i 73 WDH i GZ: Joannie Czubek, Karolinie Maliszewskiej, Paulinie Jaczyńskiej, Marcinowi Leszczyńskiemu oraz dh. hm. Bartoszowi Kowalewskiemu.
Za wskazane niezamierzone błędy bardzo przepraszam!

 

 

CZUWAJ !!!

 

 

(-) hm. Grzegorz Chwiłoc - Fiłoc H.R.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 26 styczeń 2015 18:42

Pobierz załącznik:
Do góry

Obraz może zawierać: tekst

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.